Trockenpilze

PC - Maronenpilz - ganz

• Gewicht (Gramm): 20
• Riemen: 10 szt.
• Karton: 15 riemen

• Gewicht (Gramm): 40
• Riemen: 10 szt.
• Karton: 9 riemen

PK - Maronenpilz- geschnitten

• Gewicht (Gramm): 20
• Riemen: 10 szt.
• Karton: 15 riemen

• Gewicht (Gramm): 40
• Riemen: 10 szt.
• Karton: 9 riemen

BK - Steinpilz - geschnitten

• Gewicht (Gramm): 20
• Riemen: 10 szt.
• Karton: 15 riemen

• Gewicht (Gramm): 40
• Riemen: 10 szt.
• Karton: 9 riemen

BC - ganze Steinpilze

• Gewicht (Gramm): 20
• Riemen: 10 szt.
• Karton: 15 riemen

• Gewicht (Gramm): 40
• Riemen: 10 szt.
• Karton: 9 riemen

PC - Maronenpilz - ganz - Schnur

• Gewicht (Gramm): 50
• Menge (Stück): 20

• Gewicht (Gramm): 100
• Menge (Stück): 10

BB - weißer Steinpilz - Schnur

• Gewicht (Gramm): 50
• Menge (Stück): 20

• Gewicht (Gramm): 100
• Menge (Stück): 10

BCS - Steinpilz seladongrün - ganz - Schnur

• Gewicht (Gramm): 100
• Menge (Stück): 10

Extra Schnitzel getrocknete Steinpilze

• Gewicht (Gramm): 50
• Menge (Stück): 18

• Gewicht (Gramm): 100
• Menge (Stück): 12

Extra Schnitzel getrocknete Maronen

• Gewicht (Gramm): 50
• Menge (Stück): 18

• Gewicht (Gramm): 100
• Menge (Stück): 12